13-15 po Beetsterzwaag

13-15-po-schets-22-02-2013

Waar: Beetsterzwaag
Wie: Studie
Wat: Wonen/werken
Hoe: Herbestemming monument tot woon/werk complex
Jaar: 2013