disclaimer

disclaimerDeze disclaimer is van toepassing op de website van André Hogenelst architekt (hierna te noemen aha).
Door deze internetsite te raadplegen verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.
Aha streeft ernaar u de juiste en actuele informatie te verstrekken.
Toch kan aha niet garanderen dat de op deze website aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is.
Aha behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) voor, met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie (waaronder teksten, logo’s en foto’s). Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ahaAha heeft het onbeperkte recht alle informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.

handtekening

Uitvoering website: Manja van der Storm / Mooie Dingen
© 2016