visie

visieEen ontmoeting kan leiden tot een ontwerp.

En dat is ook voor mij het begin van een ontwerpproces. Een dialoog aangaan met de opdrachtgever en zijn vraag.
Samen een programma samenstellen waaruit locatie(keuze), functie, betekenis en vorm gedistilleerd kunnen worden.

Het ontwerp ontstaat door het inventariseren, onderzoeken en ordenen van een programma.
Dit gecombineerd met specifieke kenmerken van de omgevingen oriëntering, die van wezenlijke invloed zijn op een plan.
Of juist een ontwerp dat een gewenste verandering kan bewerkstelligen in zijn omgeving.

In modellen wordt gekeken naar schaal, betekenis en functie. Van hieruit is schakelen mogelijk tussen idee, concept en resultaat. Gekoppeld aan andere vormen van energievoorziening.

In de ontwikkeling en groei naar ontwerp en uitvoering van (bouw)projecten vind ik het belangrijk lenig om te gaan met de opgave en het gewenste programma. Met als resultaat een bruikbaar, duurzaam en betekenisvol bouwwerk.
In plannen voor nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie.